Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Toch kan het voorkomen dat informatie onjuist of onvolledig is. De bezoeker kan aan deze informatie dan ook geen rechten ontlenen.

FrieslandCampina is niet verantwoordelijk voor directe en/of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de site. Het gebruiken en verspreiden van de informatie, het gebruiken van de links naar andere sites en het downloaden van gegevens geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

De informatie op de website is alleen bestemd voor niet-commercieel gebruik. Gebruik van de naam en/of het beeldmerk van FrieslandCampina, alsook van de teksten en illustraties op deze site, voor andere dan persoonlijke doeleinden is niet toegestaan.

De door FrieslandCampina via deze site verkregen gebruikersgegevens worden conform de geldende privacycode, slechts behandeld en opgeslagen voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.

Het op de site gebruikte materiaal van derden is vrij van eigendomsrechten, tenzij dit nadrukkelijk wordt vermeld. Wanneer op enige tekst, foto, illustratie, kaartmateriaal, (handels)naam, merk, logo of databank, onverhoopt toch rechten berusten, dan kan de rechtmatige eigenaar contact opnemen met FrieslandCampina om te komen tot een overeenkomst of tot het verwijderen van het desbetreffende materiaal.

De FrieslandCampina website is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met van toepassing zijnde wetten en regelingen is niet toegestaan.